Prijava radova

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači, predstavnici vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija te stručnjaci iz prakse, kao i ostali zainteresovani, da dostave svoje radove koji će otvoriti nova istraživačka pitanja u skladu sa sljedećim:

Tematske oblasti konferencije

1. Izbjeglička kretanja kroz historiju;

2. Izbjeglice i interno raseljena lica;

3. Međunarodno-pravni dokumenti o zaštiti izbjeglica;

4. Mehanizmi zaštite izbjeglica;

5. Azil;

6. Status izbjeglica u normativima država;

7. Prihvat izbjeglica i integracija u novo okruženje;

8. Izbjeglički kampovi u Evropi i svijetu;

9.  Ljudska prava izbjeglica;

10. Zaštita ranjivih skupina izbjeglica;

11. Krivično-pravni aspekt izbjeglištva;

12. Izbjeglice u regulativi građanskog prava;

13. Intelektualno vlasništvo izbjeglica;

14. Repatrijacija izbjeglica;

15. Civilno društvo i izbjeglice;

16. Izbjeglice i nacionalna sigurnost;

17. Ekonomski aspekt izbjeglištva.

Obrazac za prijavu radova

Prijava (obrazac prijave) učešća za Konferenciju nalazi se na kraju teksta.

Upute za pripremu rada

Tehničke karakteristike rada:

  • format rada A4,
  • font Times New Roman,
  • veličina 12,
  • prored 1.0,
  • dužina 6-10 stranica,
  • rad u skladu sa izradom naučnih radova.

Apstrakt je potrebno dostaviti na maternjem i engleskom jeziku.

Apstrakti i radovi dostavljaju se na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Radovi će biti ocijenjeni od strane recenzenata. Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku.

Učesnicima Konferencije Zbornik će, uz certifikat o učešću, biti uručen tokom Konferencije.

Kotizacija za učešće

Kortizaciju koja obuhvata zbornik radova, troškove službene registracije, informativni i promotivni materijal, certifikate za učešće na konferenciji, ugostiteljske usluge tokom trajanja konferencije, osvježenje u pauzama konferencije snosi Organizator.

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Tehnical instructions for writting the paper are as follows:

- A4 Paper format,

- Time News Roman font, size 12,

- Line Spacing 1.0,

- Paper Lenght 6-10 pages,

- Footnotes should be prepared per style you prefer.

 

If you need any additional information don't hesitate to contact us.