Cilj konferencije

Izbjeglička kriza koja potresa Evropu i svijet još od 2011. godine podstakla je akademski odbor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku na organizaciju međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom „Svjetska izbjeglička kriza - izazovi i perspektive“.

Cilj konferencije je tematizirati najveću izbjegličku krizu koja je zadesila svijet još od Drugog svjetskog rata. Rat u Siriji primorao je 4,8 miliona izbjeglica da traže spas i zaštitu u nekoj od država koje su ih spremne primiti. Oblasti koje konferencija obuhvata odnose se na različite sfere djelovanja i podrazumijevaju širok dijapazon izučavanja problematike, kako pravne, ekonomske, socijalne, međunarodne tako i historijske, krivične, psihološke i sociološke. Jedino multidisciplinaran pristup problemu izbjegličke krize može doprinijeti donošenju konkretnih teoretskih zaključaka koji bi u konačnici imali utjecaj i na praksu te dali adekvatne prijedloge rješenja problema.