Organizator i organi konferencije

Organizator konferencije je Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Pravni fakultet organizuje Konferenciju u vjerovanju da će naučna referentnost članova Organizacionog i Programskog odbora te učesnika Konferencije biti garant da poruke koje će rezultirati zaključcima budu smjernice u radu relevantnih institucija.

Organizacioni odbor:

 • prof. dr. Ismet Alija,
 • prof. dr. Mensur Kustura,
 • prof. dr. Hana Korać,
 • prof. dr. Zijad Hasić,  
 • prof. dr. Ferid Otajagić,
 • prof. dr. Osman Jašarević,
 • doc. dr. Omer Hamzić,
 • doc. dr. Arif Nanić,
 • doc. dr. Senad Bajrić,
 • doc. dr. Rejhan R. Kurtović,
 • doc. dr. Edin Arnaut,
 • doc. dr. Adnan Mahmutović,
 • v. ass. Meliha Frndić – Imamović,
 • v. ass. Djelza Alija - Selmanović,
 • v. ass. Ajla Škrbić,
 • v. ass. Haris Hasić,
 • v. ass. Ena Kazić,
 • v. ass. Kristina Knežević,
 • v. ass. Benjamina Londrc,
 • Arber Alija, MA,
 • Samir Halapić, BA,
 • dipl. iur. Adnan Kruško.

Naučni odbor:

 • akademik prof. dr. Mirko Pejanović, 
 • prof. dr. Kasim Trnka,
 • prof. dr. Nedžad Korajlić,
 • prof. dr. Dževad Drino,
 • prof. dr. Džemal Najetović,
 • prof. dr. Almin Dautbegović,
 • prof. dr. Sead Dizdarević,
 • prof. dr. Gordana Mršić,
 • prof. dr. Halil Kalač,
 • prof. dr. Suad Hamzabegović,
 • doc. dr. Namik Čolaković,
 • doc. dr. Halid Ganija.