„Svjetska izbjeglička kriza - izazovi i perspektive“
Kiseljak, 7. 5. 2016. g.

O konferenciji

Cilj konferencije je tematizirati najveću izbjegličku krizu koja je zadesila svijet još od Drugog svjetskog rata. Rat u Siriji primorao je 4,8 miliona izbjeglica da traže spas i zaštitu u nekoj od država koje su ih spremne primiti.
Izbjeglička kriza koja potresa Evropu i svijet još od 2011. godine podstakla je akademski odbor Pravnog fakulteta Univerziteta...
Konferenciju je organizirao Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Organi konferencije su...
Prijavni obrazac za učešće na konferenciji i upute za izradu rada autorima su objavljeni...

Važni rokovi

15. januar 2016.

Prijava i dostava sažetaka radova (na B/H/S i engleskom jeziku)

1. februar 2016.

Obavještenje o prihvatanju sažetaka

1. mart 2016.

Dostavljanje finalne verzije radova za zbornik

15. mart 2016.

Obavještenje o prihvatanju kompletnih radova

7. maj 2016.

Održavanje konferencije

Kontakt

Adresa
Azapovići bb, 71250 Kiseljak
Telefon
+387 30 877 328
E-mail
konferencija@pfk.edu.ba
Web
http://konferencija.pfk.edu.ba